Bouwen aan de hand van ecologische standaarden steeds belangrijker

 Bouwen aan de hand van ecologische standaarden steeds belangrijker

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Er wordt dan ook steeds meer aandacht geschonken aan het milieu, en dat is een goed teken. Het milieu heeft namelijk onze hulp hard nodig. Gelukkig wordt in de bouwsector dan ook steeds vaker gewerkt aan de hand van de ecologische standaarden. Hieronder lees je alles over duurzaam bouwen.

Milieu wordt zo min mogelijk aangetast

Ecologisch bouwen wordt ook wel duurzaam bouwen genoemd. Dit is een manier van bouwen waarbij het milieu zo min mogelijk wordt aangetast. Er wordt zo essentieel mogelijk met grondstoffen omgegaan waarbij de voorkeur vooral naar herbruikbare grondstoffen gaat. Wanneer grondstoffen opnieuw worden gebruikt hoeven deze niet meer gewonnen te worden. En juist het winnen van nieuwe grondstoffen is ontzettend schadelijk voor het milieu, wat dus eigenlijk voorkomen moet worden. Het opnieuw gebruiken van grondstoffen en bouwmaterialen wordt ook wel circulair bouwen genoemd.

Circulair bouwen

Net als grondstoffen moeten dus ook eigenlijk bouwmaterialen opnieuw worden gebruikt, of er moet gebruik worden gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Bouwmaterialen die je kunt recyclen zijn bijvoorbeeld metaal, ijzer of natuurstenen. Bouwmaterialen die duurzaam zijn, zijn onder andere hout, bamboe en wol. Door circulariteit wordt klimaatverandering tegengegaan en wordt het milieu zo min mogelijk uitgeput. En daar streven we juist naar.

Natuurinclusief bouwen

Naast circulair bouwen bestaat er nog een manier van bouwen waarbij klimaatveranderingen worden tegengegaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen zorgt ervoor dat de biodiversiteit blijft bestaan. Biodiversiteit is namelijk ontzettend belangrijk voor het milieu, dier én mens: het zorgt voor schoon drinkwater, een frisse lucht en dat we kunnen blijven leven op aarde. En wanneer de aarde nog verder zal opwarmen, zal dat de biodiversiteit doen afnemen.

Biodiversiteit wordt behouden

Maar hoe zorgt natuurinclusief bouwen ervoor dat de biodiversiteit wordt behouden? Zo worden er onder andere broedplaatsen voor vogels vleermuizen gerealiseerd. Deze worden bijvoorbeeld gemetseld in de gevels of worden geplaatst in de wijk. Hierdoor kunnen deze dieren gewoon hun gang blijven gaan en zich voortplanten. 

Daarnaarst zorgt natuurinclusief bouwen er ook voor dat er buffers ontstaan die het overtollige regenwater kunnen opvangen. Want naast dat broedvoorzieningen worden geplaatst, wordt er ook aandacht geschonken aan meer groen. Denk daarbij aan groene gevels, groene daken, groene tuinen en parken in de buurt. Een groen dak kan bijvoorbeeld heel wat liters regenwater opvangen, zodat dit niet voor overstromingen zal zorgen. En deze groenvoorzieningen zorgen weer voor een betere leefomgeving. De stad wordt koeler door groen, het werkt stressverlagend en bovendien nodigt het veel meer uit om naar buiten te gaan.

onlino

Related post